Vezovi

Znam da ljudi ne vole čitati puno teksta, ali neki ne znaju a nekima će biti smiješno.
Ima dosta pitanja o vezovima za zogulin, pešklafodo, ribice.
Evo dva provjerena i sigurna veza.
Siguran vez, ne može jednostavnije. Za zogulin, ribicu i peškafondo.

Ovaj vez je malo čvršći u slučaju da se upadne u neoznačene mreže što je čest slučaj naročito onima koji su malo neiskusniji ili kad se dodje na nepoznat teren.

Sa ovakvim vezom ako je glavni najlon 0,5, a predvez 0,4mm može se dignuti mreža polako bez naglih trzaja, sve pomoću motovila.

Ako ne ide onda se spusti rampin, mreža se podigne i oslobodi se peškafondo nožem pa će drugi put misliti hoće li baciti mrežu a nije je označio. Isto vrijedi i za vrše.